Omgivelsene rundt deg påvirker hvordan du har det – og …