Arbeidsmiljøet – en kombinasjon av areal og tjenester

Et godt arbeidsmiljø handler om mye mer enn hvor stort kontorlokalet er. I tillegg til selve kontorarealet trenger alle selskaper en grunnleggende infrastruktur og støttetjenester for å kunne drive på en god måte.

Hvilke arbeidsmiljøtjenester tilbyr Technopolis?

I tillegg til selskapets kontorareal består arbeidsmiljøet av infrastruktur og tjenester som er avgjørende for driften. Disse viktige grunntjenestene omfatter resepsjon, sikkerhet, posttjenester og arrangementer.

Faste tjenester:

Mange selskaper og ansatte har behov for tilleggstjenester for å forenkle hverdagen. Disse tjenestene omfatter muligheten til å leie møterom eller bruke samarbeidsområder til fjernarbeid. Selskaper kan også trenge spesialisthjelp for å utforme et funksjonelt og effektivt kontorområde.

Tilleggstjenester:

Kundene våre får 20 prosent rabatt på møterom.

Høres dette interessant ut? La oss finne de beste løsningene for selskapet!

Hva gjør vårt arbeidsmiljø annerledes?

Kontorareal og enkelte grunntjenester har tradisjonelt sett blitt levert av forskjellige leverandører selv om begge deler er nødvendige for et funksjonelt arbeidsmiljø. Forståelsen av at arealet og tjenestene hører sammen, gjør at selskapene kan bruke ressursene sine mer effektivt og få et mer produktivt arbeidsmiljø.

Fordelene ved å velge en helhetlig løsning som kombinerer lokaler og tjenester:

  1. Det bidrar til at dere kan vurdere de faktiske utgiftene ved lokalene deres og andre faste utgifter, slik at dere kan bli kvitt skjulte utgifter.
  2. Det frigjør ressurser til kjernevirksomheten deres.
  3. Det bidrar til at dere kan vurdere arbeidsmiljøet ikke bare ut fra arealbruk, men også som et større rammeverk. Det å ha et fleksibelt og inspirerende arbeidsmiljø vil skape en god selskapskultur.
Den tradisjonelle måten: Kvadratmeter, grunnleggende infrastruktur og tilleggstjenester kjøpes hver for seg. Technopolis-måten: Arbeidsmiljøet er en helhetlig løsning som kombinerer lokaler og tjenester.
Leie  Lite fleksible og langvarige leieavtaler (5–10 år) gjør at lokalene ikke kan tilpasses til endrede behov i selskapet.  Leieavtalen og arealet er fleksibelt og kan tilpasses til endrede behov i selskapet.
Totalutgifter  De er ofte svært høye og lite gjennomsiktige, slik at det blir umulig å sammenligne totalutgifter.  Lave, gjennomsiktige og sammenlignbare totalutgifter fordi alle tjenestene faktureres til priser som er fremforhandlet på forhånd. Den grunnleggende infrastrukturen er på plass, og selskapet må ikke bruke egne ressurser til å ta seg av tilleggstjenester.
Skjulte utgifter  Det oppstår raskt skjulte utgifter når man selv må skaffe tjenestene, og når man må bruke ressurser på å administrere dem. Det er vanskelig å ta dette med blant totalutgiftene.  Det er ingen skjulte utgifter for selskapet fordi sentralisert innleie av tjenester frigjør ressurser, slik at dere slipper å hente inn anbud og administrere tjenestene.
Mange avtaler  Det kan være opptil 15 avtaler i tillegg til leieavtalen, og dere bruker mye ressurser på å forvalte dem.  Bare én avtale fordi forvaltningen av tjenestene er satt ut til samme leverandør som den dere leier lokaler av.
Grunntjenester  De nødvendige grunntjenestene må settes ut på anbud i god tid før dere skal flytte. Prisen og kvaliteten kan variere mye basert på faktorer som beliggenhet.  Selskapet har automatisk tilgang til grunntjenester (Internett, renhold osv.) så snart dere flytter inn. Det er allerede gjennomført anbudsprosesser, så utgiftene er dermed lavere enn gjennomsnittet samtidig som dere slipper å bli negativt overrasket over kvaliteten på tjenestene.
Tilleggstjenester  Tilgjengeligheten, kvaliteten og prisen på tilleggstjenester som restauranter og velferdstilbud varierer mye basert på faktorer som beliggenhet.  Den grunnleggende infrastrukturen for tilleggstjenester og løsninger er på plass, og selskapet kan bruke dem på en enkel og fleksibel måte.
Tjenesteforvaltning  Kontraktporteføljen og tjenestene forvaltes i flere kanaler og på en lite sentralisert måte. Dette øker sannsynligheten for menneskelige feil, overlapp og skjulte utgifter som det kan være vanskelig å finne opphavet til.  Én sentral leverandør forvalter og holder oversikt over hele kontor-, tjeneste- og løsningspakken. Pakken er enkel å forstå og har ingen overlappende elementer.
Delt infrastruktur  Delt infrastruktur (inkludert møte-, arrangements- og samarbeidslokaler) må ofte kjøpes separat fra en tredjepart, og dette fører til stor variasjon i tilgjengelighet, pris og kvalitet basert på faktorer som beliggenhet.  Delt infrastruktur er umiddelbart tilgjengelig for kundene på forskjellige steder og til en konkurransedyktig pris.
Nettverksbygging og fellesskap  Generelt er den samlede løsningen ikke utformet for å støtte opp om nettverksbygging og fellesskapsfølelse.  Bygningsmassen og den delte infrastrukturen støtter fellesaktiviteter og nettverksbygging. Det arrangeres jevnlig nettverksbyggende arrangementer og andre aktiviteter.
Arealeffektivitet  Dårlig arealeffektivitet fordi kunden vanligvis får et bestemt antall kvadratmeter til hver arbeidsstasjon.
I Helsingfors er for eksempel det gjennomsnittlige arealet per arbeidsstasjon 23 m².
 God arealeffektivitet fordi kunden får et allsidig arbeidsmiljø og et tilpasset antall kvadratmeter per person.
Kunderetting  Lokalet tildeles bare på grunnlag av gulvareal, altså som et produkt som generelt sett ikke omfatter kundeorientert tjenesteutvikling eller kvalitetskontroll.  Lokalet fungerer som en tjeneste, og det tilpasses alltid til selskapets og de ansattes spesifikke behov. Kunden kan få støtte til vurderingen av behov og utformingen av arbeidsmiljøet.
Kundetilfredsheten måles, og kvaliteten på løsningen vurderes kontinuerlig.