Løsninger for arbeidsplassen

Technopolis’ løsninger for arbeidsplassen er en tjeneste for alle selskaper som vil arbeide mer effektivt, investere i selskapets suksess og de ansattes komfort – samtidig som de sparer inn på utgiftene til kontoret.

Technopolis’ løsninger for arbeidsplassen – vi skaper suksessdrevne arbeidsmiljøer

Hvor mange kvadratmeter trenger selskapet deres? Hvordan er en god arbeidsplass utformet? Er et aktivitetsbasert kontor bedre enn et med åpen planløsning? Trenger alle de ansatte sin egen arbeidsstasjon?

Hvis selskapet planlegger å flytte til nye lokaler eller pusse opp dagens lokaler, bør dere starte prosjektet ved å kartlegge selskapets og de ansattes behov. Et godt arbeidsmiljø tar utgangspunkt i behovene til menneskene, ikke trendene.

Resultatet vil bli en inspirerende og effektiv arbeidsplass som støtter opp om de ansattes arbeid og velferd. Et godt arbeidsmiljø skaper god selskapskultur.

Technopolis’ løsninger for arbeidsplassen har tre komponenter som også kan bestilles enkeltvis.

Målet i analysefasen er å få dybdeforståelse av hvilke utfordringer selskapet står overfor, og hvilke endringer som kreves. I analysen ser vi blant annet nærmere på hvilken type arbeidsmiljø som kan forbedre de ansattes arbeid. Deretter lager vi en handlingsplan basert på funnene.

Selskapets utgangspunkt kan kartlegges ved hjelp av metoder som ekspertintervjuer, spørreundersøkelser på nettet og arbeidsverksteder som engasjerer de ansatte. Hvis analysen blir gjort i forbindelse med at dere skal flytte til nye lokaler, er det anbefalt å gjennomføre den i god tid før dere velger lokale og signerer leiekontrakten, slik at resultatene av analysen kan brukes på best mulig måte.

Interiørfasen er en mer håndfast fase der vi bruker analysen som grunnlag for en utforming som dekker selskapets behov. Denne fasen gjennomføres med eksperter på forskjellige felter. Her tar man også alle beslutninger om bruk av areal, møbler og interiørdesign. Hvis det er mulig, bør denne fasen gjennomføres før dere flytter til nye lokaler.
Den siste fasen, handlingene, omfatter alt arbeid i lokalene, blant annet nydekorering, installasjon av møbler, gjenvinning av gamle kontormøbler og kvalitetskontroll etter oppussing.

Høres dette interessant ut?

Du kan kontakte de lokale salgskonsulentene våre eller be oss ta kontakt. Da tar ekspertene våre en prat med deg.

Alle tjenester er tilgjengelige på ett sted

Technopolis’ løsninger for arbeidsplassen er alltid skreddersydd til selskapets og de ansattes spesifikke behov. Driften, prosjektledelsen og gjennomføringen settes ut til en profesjonell og erfaren partner.

Dette sparer dere for både ressurser og tid.

 

 

Når dere bruker én partner til alle løsninger og tjenester,

sparer dere tid og ressurser

får dere tilgang til den omfattende ekspertisen og erfaringen til Technopolis’ partnernettverk

nyter dere godt av forhåndsforhandlede priser og kvalitet

får dere den løsningen som best dekker selskapets behov

Last ned veiledningen – Fordelene ved et godt arbeidsområde

I denne veiledningen finner dere en titrinns sjekkliste for forbedringer og utforming av et funksjonelt arbeidsområde. Les også om fordelene ved et godt arbeidsområde for både de ansatte og bedriften.

Fordelene ved et funksjonelt arbeidsområde for selskaper

Studier har vist at et ineffektivt arbeidsmiljø hemmer de ansattes arbeid, komfort, motivasjon og innsatsvilje, mens et funksjonelt arbeidsmiljø forbedrer elementer som produktivitet, innsatsvilje og den generelle selskapskulturen.

Ulempene med et ineffektivt arbeidsmiljø: Fordelene med et funksjonelt arbeidsmiljø:
Høye kontorkostnader og mange skjulte kostnader. Hvis lokalene ikke er utformet med bakgrunn i selskapets krav, blir ofte arealbruken ineffektiv, og selskapet ender opp med å betale for ubrukt areal. Arealet brukes mer effektivt, og utgiftene blir redusert. Hvis utformingen er god, betyr det vanligvis at man trenger vesentlig mindre areal per ansatt, og det er ingen grunn til å la overdimensjonerte møterom stå tomme mesteparten av tiden.
Produktiviteten er lav. Hvis arbeidsmiljøet og selskapets lokaler ikke støtter opp om de ansattes behov, går det ut over arbeidet til de ansatte, og de blir lett frustrert. Det er enklere for ansatte å arbeide på måter som passer for dem. Når arbeidsplassen er utformet med bakgrunn i brukernes faktiske behov, er det enkelt å motivere de ansatte til å ta i bruk nye metoder og i større grad få en felles tilnærming til arbeidet.
 Arbeidsvelferden blir dårlig, og fraværet øker. Dårlig ergonomi fører til sykefravær, og dette skaper både direkte og indirekte utgifter for selskapet. De ansattes arbeid forbedres. Når man tar hensyn til de ansattes arbeidsoppgaver og behov, og når det er nok plass til alle typer aktiviteter, blir produktiviteten bedre.
 De ansatte mangler motivasjon. Ansatte som mener at arbeidsgiveren overser behovene deres, er mindre motivert og har mindre innsatsvilje enn de som føler at arbeidsgiveren investerer i at de skal ha det bra.  Selskapets omdømme forbedres. Et komfortabelt kontor og sterk innsatsvilje fra de ansatte gir også et godt inntrykk av bedriften overfor potensielle ansatte, kunder og partnere.
 Det er vanskelig å rekruttere de beste. Det er vanskelig å tiltrekke seg de beste talentene hvis arbeidsplassen ikke er konkurransedyktig og komfortabel. De ansatte føler seg bedre og knyttes tettere til arbeidsgiveren. En funksjonell arbeidsplass øker de ansattes velferd. De blir mindre stresset, og det bidrar både til bedre produktivitet og til at de ansatte er tettere knyttet til selskapets mål.